Bildstugan i Lund, Berit Jardevall

Porträtt

Jag har sysslat en del med att måla porträtt. Här är några exempel - fem med levande modell. Många har frågat, men tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att åta mig några uppdrag som gäller porträttmålning.