Bildstugan i Lund, Berit Jardevall

Kroki

Kroki är att teckna av en levande modell på kort tid. Rörelse och form är det viktiga. Här är några exempel. Dessa bilder har jag tecknat på 2-3 minuter.